Velkommen til Vet-Allergy, Det Veterinære Allergi Laboratorium i Danmark

Vet-Allergy arbejder med:

Heska Allercept serologisk allergitest på blodprøver fra hunde, katte og heste.

Dermatologisk laboratorie service.

Dermatologisk rådgivning for dyrlæger.

Kontakt

Skalcentret - Nibe erhvervspark
Skalhuse 13, ”Østergade”
9240 Nibe

Tlf: +45 70 27 25 35
Fax: +45 98 35 77 01
info@vet-allergy.com