Ved Allergenspecifik Immunterapi (ASIT) eller hyposensibilisering behandles patienten med en opløsning af et eller flere af de allergener som patienten i henhold til allergitest er overfølsom for og som anses for at være væsentlige i forhold til de symptomer patienten udviser og det miljø patienten færdes i. Denne allergenblanding gives i gradvist stigende doser.

Allergenspecifik Immunterapi gives som injektioner under huden, typisk i nakkefolden.

Ved allergenspecifik immunterapi er det selve allergiens mekanismer man påvirker i modsætning til de kendte medicinske former for behandling (kortikosteroider, antihistaminer, ciclosporin, oclacitanib og lokivetmab) hvor det er symptomerne man dæmper.

Hos patienter med atopisk dermatitis ses en stærk aktivering af de hvide blodlegemer man kalder Th2-lymfocytter (T-hjælperceller). Th2-cellerne giver øget dannelse af immunoglobuliner (IgE). Nyere forskning har påvist, at immunterapi skubber til dannelsen af T-hjælper celler, så det især er Th1-celler som dannes. Th1-cellerne giver cellulært immunsvar og dermed nedsat dannelse af IgE. Målet med allergenspecifik immunterapi er at dyret bliver mere tolerant over for allergenerne.

Det er vigtigt, at man vælger relevante allergener baseret på allergitestresultat, dyrets symptomer (helårssymptomer eller sæsonbetingede symptomer) og dyrets nærmiljø (indemiljø, udemiljø, andet).

Hyppigst drejer det sig om husstøv- og lagermider og forskellige pollen (græspollen, ukrudtsplantepollen og træpollen), men også epithel fra andre dyr, svampe og insekter kan være relevante.

Hyposensibilisering anses for at være en livslang behandling. De fleste patienter (50-80%) reagerer gunstigt på behandlingen. Effekten kan variere fra lindring af symptomerne hvor patienten stadig kræver støttende behandling til fuld symptomfrihed. Det kan variere, hvornår man ser effekt af behandlingen. Bedring optræder normalt efter 4-5 mdrs. behandling, og i nogle tilfælde kan der gå helt op til 12 mdr. før ændring indtræder. Hvis der ikke er set bedring inden for 12-14 måneder bør behandlingen afbrydes.

Er alle positivt reagerende allergener væsentlige?
NEJ ikke absolut. Kun allergener som et allergisk individ regelmæssigt udsættes for er væsentlige.

Nogle patienter reagerer positivt på mange allergener (for eksempel mange pollen). Skal alle positivt reagerende allergener så medtages ved hyposensibilisering?
NEJ ikke absolut. Man regner med at loftet for antal allergener i opløsning til behandling er 8. Ved flere allergener i opløsningen bliver koncentrationen af hvert enkelt allergen så lav, at det ikke giver mening. Allergenopløsninger er nemlig styrkemæssigt standardiseret, så der er en fast styrke på opløsningen. Ved 1 allergen udgør dette hele styrken, ved 2 udgør hvert allergen halvdelen af styrken og ved 20 allergener udgør hvert allergen kun 5% af den samlede styrke. Derfor ønskes der få, men relevante allergener i immunterapien.

Mange allergener krydsreagerer indbyrdes. Det er især græspollen som har en stor tendens til at krydsreagere. Således regner man med hos mennesker, at engrottehale under skandinaviske forhold kan dække samtlige græspollen, når en immunterapi skal sammensættes.

Kontakt

Teglvænget 5, st. th.
9000 Aalborg

Tlf: +45 70 27 25 35
kontor@vet-allergy.com